گناپا :


Google

مثال : http://www.5link.ir

گناپا :


https://xn--hz2b93s3ybrvj.sakura365.top

تبادل بنر با لینک

IP

کد مخصوص زیر را در قالب خود کپی کنید