گناپا :


Google

مثال : http://www.5link.ir

گناپا :


https://xn--e02bt9u1qj.gmdqnswp.top

تبادل بنر با لینک

IP

کد مخصوص زیر را در قالب خود کپی کنید